Embolics

M’entretinc amb línies i formes que comencen sense aparent sentit.

Leave a Reply